Mevzuat Bilgilendirmesi

1.) Vergi Mevzuatında yapılan düzenlemelerle ve çıkarılan tebliğler ile ilgili olarak günü gününe yayınlanan sirkülerlerle mükelleflerin ve muhasebe departmanlarının uyarılması,
2.) Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin yapılan düzenlemelerin sirkülerlerle tüm mükelleflere duyurulması,
3.) Özellikle Muhasebe Departmanları tarafından yöneltilen soru ve sorunlara açıklayıcı ve örnekli yazılarla cevaplar verilmesi ile gerektiğinde kanunun sirkülerlerle genele yönelik olarak duyurulması
4.) Vergi Mevzuatı, Muhasebe Kayıt Nizamı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı v.b. mali konularda ihtiyaç duyulduğu ölçüde broşür, kitap, dergi yayınlar ve basılı materyallerin oluşturularak tüm mükelleflere dağıtılması