PERAKENDE SATIŞ FİŞİ DÜZENLEME SINIRI

Birinci ve ikinci sınıf işletmeler,
   kazancı basit usulde tespit edilenlerler ile; 
   
defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin 
 faturavermek mecburiyetinde olmadıkları satışları (01/01/2011tarihinden itibaren 700 TL ye kadar olan satışları) 
   ve yaptıklarıişlerin bedelleri için yazarkasa fişi veremedikleri veya ökc cihazı kullanmak zorunda olmayan işletmelerin bu gibi    
   durumlarda
 perakende satış fişi (P.S.F.) düzenleyebilir.


    Fatura yerine perakende satış fişi veya yazar kasa fişi verme haddi 01.01.2011 tarihinden itibaren 700 TLye çıkarılmıştır.   
    Müşterinin fatura istemesi durumunda belirtilen 700 TL SINIRINA bakılmaksızın mükelleflerin fatura vermesi zorunludur.