VERGİ MÜKELLEFLERİNDE SINIF DEĞİŞTİRME

Gerçek kişi vergi mükellefleri Tacirler 3 şekilde sınıf değiştirebilirler.

 1-HEMEN SINIF DEĞİŞTİRME

Bir hesap döneminde iş hacimleri, içinde bulundukları sınıfın gerektirdiği ölçüyü % 20 veya daha fazla artırır veya düşürürlerse sınıf değiştirebilirler. Alış veya satışlardan birinin sınırları aşması veya düşürmesi yeterlidir. İkisinin de aynı anda değişmesi gerekmektedir.
Eğer 1. Sınıf tacirse yıllık alış veya satışlarını en az % 20 oranında düşürürse 2. Sınıfa
düşecektir. 2. Sınıf tacir ise yıllık alış veya satışlarını en az % 20 oranında artırırsa 1. Sınıfa yükselecektir.


2-KADEMELİ SINIF DEĞİŞTİRME

Birinci sınıf tacirler arka arkaya üç hesap döneminde sınıflarının gerektirdiği iş hacimlerini % 20 ‘ye kadar düşürmüşlerse; ikinci sınıf tacirler arka arkaya 2 hesap döneminde 2. Sınıf tacirin iş hacmini % 20 ‘ye kadar bir fazlalıkla aşarlarsa sınıf değiştirebilirler.

İHTİYARİ (İSTEĞE BAĞLI ) SINIF DEĞİŞTİRME

  • veya 2. Sınıf tacirler İlgili Vergi Dairesine kendi istekleri ile yazılı bildirimde bulunurlarsa sınıf değiştirebilirler.