Güvenilir Denetmenlik

İlgili mevzuatın ve yasal düzenlemelerin Yeminli Mali Müşavirlere verdikleri Görev, Yetki ve Sorumluluklar kapsamında aşağıdaki diğer hizmetlerde tarafımızdan verilmektedir.

1.) Hakediş düzenlemelerinin denetimi hizmetleri,
2.) Kambiyo, Bankacılık, Dış Ticaret Mevzuatı konularında danışmanlık ve destek hizmetleri,
3.) Borçlar Hukuku, Türk Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk kapsamına giren konularda, özellikle sözleşmeler hukuku, ortaklıklar ve şirketler mevzuatı, borç – alacak ilişkileri, Emlak Hukuku, Danışmanlık Denetim ve Tasdik hizmetleri,
4.) İş mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre yapılması gereken iş ve işlemlerde her türlü danışmanlık, denetim ve inceleme hizmetleri,
5.) Kamu Hukuku kapsamına giren Milli Emlak Mevzuatı, İdare Hukuku ve İdari Yargı Mevzuatı alanlarında her türlü danışmanlık ve destek hizmetleri,
6.) Devlet İhale Kanunu’na göre girilecek ihalelerde dosyaların eksiksiz hazırlanması ve denetimi,
7.) Akaryakıt dağıtım şirketi kuruluşu ile ilgili müşavirlik verilmesi hizmeti,
8.) Uluslararası firmalara Türkiye’deki petrol mevzuatı ve vergileme konusunda müşavirlik verilmesi Hizmeti,
9.) Petrol ürünleri ithalatı ile ilgili müşavirlik verilmesi ve rapor düzenlenmesi hizmeti,