SMMM Serdar Serdaroglu

SMMM Serdar Serdaroglu

Ne yapar bu Mali Müşavirler ?

Firmanın kuruluşundan tasfiyesinin bitişine kadar maliyeye verilecek tüm beyannameler, raporlar ve bildirgeler bir mali müşavir aracılığı ile gönderilmekte, Mali Müşavirler bu pozisyonları ile firma ile Kamu İdareleri arasında bir tampon görevi oluşturmaktadırlar.

 
image (3).jpg