Mevzuat Bilgilendirmesi

Mevzuatta yapılan düzenlemelerle ve çıkarılan tebliğler ile ilgili olarak günü gününe yayınlanan sirkülerlerle mükelleflerin bilgilendirilmesi

Devamı

Mali ve Finansman Yönetimi

işletmenin kurumsal faaliyetlerini mali ve finans açısından değerlendirmek. İşletmenin diğer süreçlerinin başarısı göstergelerini izlemektir. “İşletme memnuniyetini KARLILIĞI SAĞLAMAKTIR.”

Devamı

BELGE İSTEME VE BİLDİRME

Kanun: 1318 - FİNANSMAN KANUNU

Kanun maddesi ile ilgili diğer mevzuat bilgileri:
Devamı