BİREYSEL EMEKLİLİK

Kanun: 6327 - BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun maddesi ile ilgili diğer mevzuat bilgileri:
Devamı

VERGİ MÜKELLEFLERİNDE SINIF DEĞİŞTİRME

Gerçek kişi vergi mükellefleri Tacirler 3 şekilde sınıf değiştirebilirler.

Devamı

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ DÜZENLEME SINIRI

Birinci ve ikinci sınıf işletmeler,

Devamı

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK008.0/Ç Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı standart formunda

Devamı