MALİ HUKUK

Tam tasdik hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltabilmektedir.

Ayrıca Maliye Bakanlığınca, tasdik raporu düzenlenmiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç, incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak inceleneceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetleri, vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi imkânını verecektir.

Ayrıca, tasdik hizmetleri ile ilgili denetim çalışmaları sırasında vergi planlama fırsatları da değerlendirilerek firmalara önemli bir katma değer sağlanmaktadır.

Firmamız mali mevzuattaki bilgi ve deneyimi ile müşterilerine sürekli danışmanlık hizmetleri vererek devamlı değişmekte olan mevzuat ve sonuçları konusunda onları bilgilendirmekte ve sorunlarını çözmektedir.

ü  Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki (Tam Tasdik)

ü  Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu

ü  KDV İadesi Tasdiki

ü  Yatırım İndirimi Tasdiki

ü  Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinin Tasdiki

ü  İç Kaynakların Sermayeye İlavesi

ü  Vergi Muafiyet ve İstisnaları

ü  ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri

ü  Dahilde İşleme Belgesi Tespit ve Değerlendirme Raporları

ü  Serbest Bölge Vergi Uygulamaları

ü  Stok Değerlemeleri

ü  Gerçek Kişilerin ve Yabancı Uyruklu Kişilerin Vergilendirilmesi

ü  Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili Tasdik İşlemleri

ü  Vakıfların Vergi Muafiyet Şartlarını Koruduklarının Tasdiki

ü  Vakıf Mali Tablolarının Tasdiki

ü  SSK İlişiksizlik Belgesi

ü  RTÜK Tasdik Raporu

ü  Sermayenin Ödendiğinin Tespit ve Tasdiki

ü  Servet ve Varlık İncelemeleri

ü  Vergi Uyuşmazlıkları ( Vergi İnceleme ve Dava ) Konusunda Danışmanlık

ü  Vergi Uzlaşma Hizmetleri

ü  İlaç Fiyatlarının Tespiti ve Değerlemesi

ü  Hakemlik ve Bilirkişilik

ü  Firmaların Muhasebe Sistemlerinin Kurulması

ü  Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri