KURUMSAL FİNANS

Şirketlerin kurumsal finansmanla ilgili operasyonları ve bununla ilgili yapılandırma çalışmaları genellikle son derece kompleks ve ileri derecede uzmanlık bilgisini gerektirmektedir.

Diğer taraftan, rekabet koşullarının sertleştiği ve karmaşık bir yapıya dönüştüğü günümüzde etkin bir şirket yönetimi giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

Firmamız yönetim danışmanlığı ve kurumsal finansman kapsamında başlıca aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:

Şirket Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri

Şirket Kuruluş İşlemleri

Şirket Tasfiye İşlemleri

Şirket Değerlemeleri

Yeni Organizasyonlar Kurulması

Hisse Değerlemeleri