BAĞIMSIZ DENETİM

Global ekonomik koşullarda, gerek uluslararası gerekse ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır.

Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir.

şirket, kurum, kuruluş ve fonların mali tablolarının incelenmesi, yeniden düzenlenmesi ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması konularında uzman bir kuruluştur.

ü  Halka Açık Şirketler

ü  Halka Açık Sayılan Şirketler

ü  Aracı Kurumlar

ü  Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

ü  Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

ü  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

ü  Finansal Kiralama Şirketleri

ü  Faktoring Şirketleri

ü  Yatırım Fonları

ü  Emeklilik Fonları

ü  Finansman Şirketleri

ü  EPDK Lisans Sahibi Tüzel Kişiler

ü  EPDK Sertifika Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişliler

ü  EPDK Yetki Belgesi Sahibi Resmi ve Özel Şirketler

ü  Organize Sanayi Bölgeleri

ü  İşsizlik Sigortası Fonu

ü  UFRS ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri

ü   “Due Dilligence” Raporlarının hazırlanması

ü  Ham Petrol ve Petrol ürünleri İthali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler

ü  İsteğe Bağlı Özel Denetim Hizmetleri

ü  Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması

ü  Finansal Analiz

ü  Kooperatifler

ü  Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca Yaptırılacak Denetimler