İNSAN KAYNAKLARI

 İnsan kaynakları uygulamalarının misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için şirketler ile işbirliği içinde çalışmak
 Şirketlerin çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmalarını sağlamak
 Uzmanlarımız tarafından öğrenme ve performans yönetimi gibi konularla insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmet sunmak
 Şirket çalışanlarının görev tanımlarının hazırlanması
 Ücret Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
 Çalışan Memnuniyeti Araştırması
 Performans Değerlendirme
 Performans Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
 Kariyer Yönetimi ve Organizasyonel Yedekleme