SERMAYE PİYASASI

Günümüzün globalleşen ekonomik koşullarında gerek uluslararası ve gerekse ulusal sermaye piyasası faaliyetleri çok hızlı bir gelişim göstermektedir.

Bu bağlamda, sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili mevzuat ve uygulamalar da aynı ölçüde artmakta ve kompleks bir yapıya dönüşmektedir.

Firmalara kazandırdığı finansman imkanları ve prestij nedeniyle firmaların halka açılma ve kurumsal bir yapıya dönüşme eğilimleri giderek yaygınlaşmaktadır.

Halka açık ya da halka açılma sürecinde olan firmaların, piyasa koşullarından en iyi şekilde faydalanmaları için, bu alandaki mevzuat ve gelişmeleri çok yakından takip etmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, halka açık firmaların çeşitli mali, idari ve cezai sorunlarla karşılaşmamaları için yetkili otoriteler nezdindeki yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesine sahip uzmanları vasıtasıyla sermaye piyasası faaliyetleri ve mevzuatı hakkında yetkin bir danışmanlık hizmeti vermektedir.

Firmamız sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında başlıca aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:

ü  Halka açık firmalara genel olarak sermaye piyasası uygulamaları ve mevzuatı ile ilgili danışmanlık

ü  Firmaların halka açılma avantajlarının değerlendirilmesi

ü  Halka açılma stratejisinin oluşturulması

ü  Halka açılma sürecinde firma yapılandırmaları

ü  Halka açılma sürecinde; aracı kuruluşların seçimi, halka açılma politikasının oluşturulması ve halka arzın gerçekleştirilmesinde firma adına aracı kuruluşlarla işbirliği

ü  Halka açık firmalara sermaye piyasası faaliyetleri ve borsa işlemleriyle ilgili yükümlülükleri hakkında sürekli danışmanlık

ü  SPK ve ilgili diğer otoriteler tarafından yürürlüğe konulacak mevzuatla ilgili yorum ve açıklamalar yapılması ve uygulamaya yön verilmesi